نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه شهاب الدین سمنان ۲۳/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه شهاب الدین سمنان ۲۳/‏۶/‏۹۸


 

 
 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ              ساعت  مکان
شهاب الدین سمنان مکتب سیره نگاری فارس ارشد/تاریخ دکتر رسول جعفریان

دکتر عمادالدین شیخ الحکمایی

دکتر یاسر حائری قزوینی

دکتر علی بیات

۲۳/‏۶/‏۹۸ ۱۱ تالار استاد اقبال آشتیانی