نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه شهربانو حاجیلری ۲۵/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه شهربانو حاجیلری ۲۵/‏۶/‏۹۸


 

 
 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
شهربانو حاجیلری فرهنگ واره اصطلاحات نظامی و ابزار آلات جنگی در آثار داستانی حسن گل چین ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر حمیرا زمردی

دکتر میترا گلچین

دکتر عبدالرضا سیف

دکتر پیامنی

۲۵/‏۶/‏۹۸ ۳۰: ۱۰ تالار کمال