نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه شهرزاد شهدوست ۳۰/‏۶/‏۹۸‏

جلسه دفاعیه شهرزاد شهدوست ۳۰/‏۶/‏۹۸‏


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

شهرزاد شهدوست

سیر مکاشفات و واقعه‌های عرفانی و تأویل آنها تا قرن هفتم

دکتری – زبان و ادبیات فارسی

دکتر تقی پورنامداریان

دکتر سید مصطفی موسوی راد

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر مهدی علیایی مقدم

دکتر علی محمد موذنی

دکتر حبیب اله عباسی

دکتر محمد پارسانسب

۳۰/‏۶/‏۹۸‏

۱۵

تالار کمال