نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه شکوفه امامی میبدی ۱۰/‏۷/‏۹۸

جلسه دفاعیه شکوفه امامی میبدی ۱۰/‏۷/‏۹۸


 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

شکوفه امامی میبدی

رویکرد مطبوعات چپ گرای داخلی فارسی به ادبیات، از مشروطه تا تشکیل اولین حزب کمونیست ایران‌

ارشد / ‏ زبان و ادبیات فارسی

دکتر شهرام آزادیان

دکتر حمید رضا عظیمی

دکتر مصطفی موسوی راد

دکتر مسعود جعفری جزه

۱۰/‏۷/‏۹۸

۱۶

تالار کمال