نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه شیدا حیدری شویر۳۰/‏۴/‏۹۸

جلسه دفاعیه شیدا حیدری شویر۳۰/‏۴/‏۹۸


 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ              ساعت  مکان
شیدا حیدری شویر تصحیح اشعار نویافته مونس الاحرار فی دقائق الاشعار ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر حمید رضا عظیمی

دکتر وحید عیدگاه

دکتر روح اله هادی 

دکتر احمد رضا قائم مقامی

۳۰/‏۴/‏۹۸ ۱۰ تالارکمال