نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه صائب هاشم پور ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه صائب هاشم پور ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

صائب هاشم پور

ساختارهای زبانی و ادبی طنز در آثار دفاع مقدس با محوریت آثار داود امیریان

ارشد

زبان و ادبیات فارسی

دکتر حمیرا زمردی

دکتر اصغر باباسالار

دکتر عبدالرضا سیف

دکتر بهناز پیامنی

۳۱/‏۶/‏۹۸

۱۴

تالار کمال