نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه صونا نادری دباغ ۱۵/‏۵/‏۹۸

جلسه دفاعیه صونا نادری دباغ ۱۵/‏۵/‏۹۸


 

 
 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ               ساعت  مکان
صونا نادری دباغ
مطالعه و بررسی مقایسه ای شمایل نگاری و فرمول های نوشتاری مهره های دوره ساسانی در چارچوب تقسیم بندیهای جغرافیایی و اداری شاهنشاهی 
دکترا/باستانشناسی

دکتر کمال الدین نیکنامی

دکتر بهمن فیروزمندی

دکتر آژیده مقدم

دکتر حسن کریمیان

دکتر مصطفی ده پهلوان

دکتر مهدی موسوی کوهپر

دکتر علیرضا نوبری هژبری

۱۵/‏۵/‏۹۸ ۱۱ تالار کمال