نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه عباس نادری ۲۵/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه عباس نادری ۲۵/‏۶/‏۹۸


 

 
 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
عباس نادری بررسی اجازات امور حسبیه در دوره قاجار و پهلوی ارشد/تاریخ دکتر حسن زندیه

دکتر یاسر قزوینی حائری

دکتر خدیجه عالمی

دکتر محمد امیر احمدزاده

۲۵/‏۶/‏۹۸ ۱۳ تالار اقبال