نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه علیرضا زمانی ۳۱/‏۴/‏۹۸

جلسه دفاعیه علیرضا زمانی ۳۱/‏۴/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ              ساعت  مکان
 علیرضا زمانی
 
تاریخ پاتوق های لاله زار ( ۱۳۳۲ – ۱۲۸۵ شمسی ) 
 
ارشد/تاریخ دکتر داریوش رحمانیان

دکتر زهرا حاتمی

دکتر حسن زندیه

دکتر الهام ملک زاده

۳۱/‏۴/‏۹۸ ۱۰ تالار استاد باستانی پاریزی