نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه علی جعفر

جلسه دفاعیه علی جعفر


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ                   ساعت  مکان
علی جعفر ‌‌‌‌ادبیات بازداشتگاهی در ایران و آثار عبدالرحمن منیف دکترا/زبان و ادبیات فارسی دکترمحمد حسین محمدی

دکترعبدالرضا سیف - دکتر حمیرا زمردی

دکتر علی اصغر باباسالار- دکتر عباسعلی وفایی استاد از علامه طباطبایی

۹۵/‏۰8/‏10 11:30 تالار کمال