نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه علی رحیمی واریانی ۲۵/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه علی رحیمی واریانی ۲۵/‏۶/‏۹۸


 

 
 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
علی رحیمی واریانی بررسی اشعار عطار نیشابوری و دیگر عطارها در جنگ‌ها و سفینه‌ها، تا سال ۸۵۰ ق ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر مهدی علیایی مقدم

دکتر محمد افشین وفایی

دکتر جواد بشری

دکتر محمد صاحبی

۲۵/‏۶/‏۹۸ ۱۰ کتابخانه مدرس رضوی دانشکده