نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه علی پاک بین جو ۲۴/‏۱۰/‏۹۸

جلسه دفاعیه علی پاک بین جو ۲۴/‏۱۰/‏۹۸


 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

علی پاک بین جو

بررسی کارکردهای تکرار آغازین (ردیف آغازین) در شعر فارسی، با تکیه بر آثار شاعران برجسته کهن تا قرن نهم

ارشد / ‏ زبان و ادبیات فارسی

دکتر روح اله هادی

دکتر محمد رضا ترکی

دکتر حمید رضا عظیمی

دکتر سید احمد رضا قائم مقامی

 

۲۴/‏۱۰/‏۹۸

۳۰: ۸

تالار کمال