نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه عمار کلانتر

جلسه دفاعیه عمار کلانتر


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  مکان
عمار کلانتر ‌‌پروتاسیس: بررسی بنیاد استنتاج نزد ارسطو دکترا/فلسفه دکتر مهدی قوام صفری

دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی

دکتر سید محمد علی حجتی(دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی (دانشگاه علامه طباطبایی)-دکتر مهدی عظیمی

۹۵/‏11/‏19 13 تالار کمال