نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه فائزه قوچی ۲۶/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه فائزه قوچی ۲۶/‏۶/‏۹۸


 

 
 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
فائزه قوچی اشعار پراکنده حکیم سوزنی سمرقندی در مهمترین جنگ‌ها و نسخه‌های خط دیوان او ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر حمید رضا عظیمی

دکتر وحید عیدگاه طرقبه

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر تیمور مالمیر

۲۶/‏۶/‏۹۸ ۱۲ تالار کمال