نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه فروزان پرورده ۲۷/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه فروزان پرورده ۲۷/‏۶/‏۹۸


 

 
 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
فروزان پرورده بررسی سبک شناسی زبان آثار معینی از بهرام بیضایی ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر مهدی علیایی مقدم

دکتر علیرضا امامی

دکتر محمد افشین وفایی 

دکتر محمد صاحبی

۲۷/‏۶/‏۹۸ ۱۳ تالار کمال