نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه فرید الدین منظری توکلی۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه فرید الدین منظری توکلی۳۱/‏۶/‏۹۸


 

‌‌

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

فرید الدین منظری توکلی

شرح و تصحیح مشکلات دیوان (قصاید) ناصر خسرو

ارشد

زبان و ادبیات فارسی

دکتر سید منصور طباطبایی

دکتر وحید عیدگاه طرقبه ای

دکتر اصغر باباسالار

دکتر محمد صاحبی

۳۱/‏۶/‏۹۸

۱۲

اتاق ۴۰۶