نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه لاله سادات الهی ۳۰/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه لاله سادات الهی ۳۰/‏۶/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

لاله سادات الهی

مقایسه فرآیندهای واجی بین کودکان ۳ تا ۵ ساله‌ی شنوا و کم شنوا

ارشد

زبانشناسی همگانی

دکتر محمود بی جن خان

دکتر زهرا سلیمانی

دکتر بهروز محمودی بختیاری

دکتر مزدک انوشه

۳۰/‏۶/‏۹۸

۱۴

کلاس ۳۲۳