نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه مائده اکبرکرکاسی ۲۶/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه مائده اکبرکرکاسی ۲۶/‏۶/‏۹۸


 

 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
مائده اکبرکرکاسی چگونگی ترجمه عناصر فرهنگی در ترجمه از عربی به فارسی
رمان " ارض النفاق" با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک
ارشد/زبان و ادبیات عربی دکتر سعد اله همایونی

دکتر شهریار نیازی

دکتر علی افضلی

دکتر سیاوشی

۲۶/‏۶/‏۹۸ ۱۳ کلاس ۴۲۱