نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه محمدعلی رئوفی

جلسه دفاعیه محمدعلی رئوفی


 

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                            ساعت  مکان
محمدعلی رئوفی نام‌های خاص، معنی شناسی ربطی و معمای فرگه فلسفه دکتر سیدحمیدطالب زاده

 دکتر ساجد طیبی

دکتر میثم محمد امینی (استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری)

۹6/‏06/‏29 10:30 تالار کمال