نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه محمدعلی عرب

جلسه دفاعیه محمدعلی عرب


 

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                            ساعت  مکان
محمدعلی عرب تحلیل رنج و جایگاه مرگ در فلسفه عملی اپیکوره فلسفه دکتر سیدمحمدرضا حسینی بهشتی

 دکتر سعیده کوکب

 دکتر حسین صابری ورزنه (استادیار پردیس فارابی)

۹6/‏06/‏28 11-13 تالار کمال