نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه محمد جواد گلبازیان ۱۲/‏۵/‏۹۸

جلسه دفاعیه محمد جواد گلبازیان ۱۲/‏۵/‏۹۸


 

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ              ساعت  مکان
محمد جواد گلبازیان تاریخ نیروی دریایی ایران در دوره پهلوی دوم بر پایه اسناد آرشیوی ارشد/تاریخ دکتر نورالدین نعمتی

دکتر حسن زندیه

دکتر حمید کرمی پور

دکتر رضا بیگدلو

۱۲/‏۵/‏۹۸ ۱۱ تالار باستانی پاریزی