نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه محمد جواد گودینی

جلسه دفاعیه محمد جواد گودینی


 

 
 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ ساعت  مکان
محمد جواد گودینی بررسی شخصیت عمربن عبدالعزیز در آینه ادبیات عربی دکترا/زبان و ادبیات عربی دکتر عزت ملا ابراهیمی

دکتر محمد علی آذرشب

دکتر غلامعباس رضایی

دکتر علی اکبر فراتی

دکتر علی افضلی

دکتر حامد صدقی  (استاد دانشگاه خوارزمی)

25/1/95 15-13 تالار کمال