نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه محمد رمضان زاده

جلسه دفاعیه محمد رمضان زاده


 

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                            ساعت  مکان
محمد رمضان زاده نقد فیزکالیسم بر پایه استدلال تصور پذیری چالمرز  فلسفه دکتر سعیده کوکب

 دکتر امیرصائمی و محمود مروارید استادیاران مؤسسه پژوهشی Ipm

 دکتر یاسمین هوشیار (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

۹6/‏07/‏11 11-13 تالار کمال