نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه محمد سپهر سیری ۳۰/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه محمد سپهر سیری ۳۰/‏۶/‏۹۸


 

 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
محمد سپهر سیری بررسی باستان شناسی دشت لار تهران و تحلیل الگوهای استقراری
دوره اسلامی آن
ارشد/باستانشناسی دکتر حسن کریمیان

دکتر رضا نوری شادمهانی

دکتر مجید منتظر ظهوری

دکتر محمد مرتضایی

۳۰/‏۶/‏۹۸ ۱۰  تالار کمال