نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه محمد فروهر ۳۰/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه محمد فروهر ۳۰/‏۶/‏۹۸


 

 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
محمد فروهر تصویر جنگ در شعر شاعران پرورش یافته قبل و اوایل انقلاب ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر حمید رضا عظیمی

دکتر مهدی علیایی مقدم

دکتر عبدالرضا سیف

دکتر موسی دیباج

۳۰/‏۶/‏۹۸ ۱۶ کتابخانه مدرس رضوی دانشکده