نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه محمد ملکی

جلسه دفاعیه محمد ملکی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  مکان
محمد ملکی اشکانیان ارمنستان دکترا/ایران باستان دکتر روزبه زرین کوب

خانم دکتر غضنفری(داخلی)

دکتر مهرداد قدرت دیزجی(خارجی)

خانم دکتر ژاله آموزگار(داخلی)

دکتر سیروس نصراله زاده(خارجی)

۹۵/‏11/‏24 13:30 تالار کمال