نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه مرضیه امجدی موحد ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه مرضیه امجدی موحد ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

مرضیه امجدی موحد

سیمای امام خمینی (ره) در مجموعه شعر همپای جلودار

ارشد

زبان و ادبیات فارسی

دکتر امید مجد

دکتر منوچهر اکبری

دکتر عبدالرضا سیف

دکتر عبدالرسول فروتن

۳۱/‏۶/‏۹۸

۱۶

تالار کمال