نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه مریم تهرانی ۱۷/‏۴/‏۹۸

جلسه دفاعیه مریم تهرانی ۱۷/‏۴/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ              ساعت  مکان
 مریم تهرانی
راهبردهای اتخاذ شده توسط جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقه ی خلیج فارس از شهریور 1359 تا تیر 1367 
ارشد/تاریخ دکتر فرج اله احمدی

دکتر محمد باقر وثوقی

دکتر حمید کرمی پور

دکتر سیروس فیضی

۱۷/‏۴/‏۹۸ ۱۲ تالار استاد باستانی پاریزی