نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه مریم شیرمحمدی ۲۷/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه مریم شیرمحمدی ۲۷/‏۶/‏۹۸


 

 
 
 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
مریم شیرمحمدی بررسی شکلی و محتوایی طلاق نامه‌های دوره قاجار و پهلوی اول ارشد/تاریخ دکتر حسن زندیه

دکتر زهرا حاتمی

دکتر نورالدین نعمتی

دکتر حسن آبادیان

۲۷/‏۶/‏۹۸ ۱۰ تالار اقبال