نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه مریم کیانی ۲۵/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه مریم کیانی ۲۵/‏۶/‏۹۸


 

 
 
 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ               ساعت  مکان
مریم کیانی بررسی روند تحولات ایدئولوژیکی در ادبیات داستانی مصطفی محمود و جلال آل احمد با تکیه بر داستان‌های الافیون، عنبر ۷، نقطه الغیان و المسیح الدجال از مصطفی محمود و سه تار، مدیر مدرسه، خسی در میقات و سرگذشت کندوها از جلال آل احمد دکترا/زبان و ادبیات عربی

دکتر معصومه شبستری

دکتر محمد علی آذر شب

دکتر سعد اله همایونی

دکتر ابوالحسن امین مقدسی

دکتر عدنان طهماسبی

دکتر کبری روشنفکر


دکتر فرهاد رجبی 

۲۵/‏۶/‏۹۸ ۳۰: ۱۱ -