نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه مصطفی جلیلی ۳۰/‏۴/‏۹۸

جلسه دفاعیه مصطفی جلیلی ۳۰/‏۴/‏۹۸


 

 
 
 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ               ساعت  مکان
مصطفی جلیلی تقویان بررسی شرح های کتاب مفتاح العلوم از قرن 7 تا قرن 9 ارشد/زبان و ادبیات فارسی

دکتر روح اله هادی

دکتر محمد رضا ترکی

دکتر علی نوروزی

دکتر حمید رضا عظیمی

دکتر وحید عیدگاه

۳۰/‏۴/‏۹۸ ۱۴ تالار کمال