نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه مصطفی مقدسی

جلسه دفاعیه مصطفی مقدسی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                ساعت  مکان
مصطفی مقدسی نسبت تلوس و متافیزیک در کتاب نیکوماخوس و تحلیل آن نزد مک اینتایر در اخلاق فضیلت ارشد/فلسفه دکترسید محمدرضا حسینی بهشتی

دکتر سعیده کوکب

دکتر بهرام علیزاده(استایار دانشگاه خوارزمی)

۹۵/‏۰6/‏31 14 تالار کمال