نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه مطهره سامری ۳۰/‏۴/‏۹۸

جلسه دفاعیه مطهره سامری ۳۰/‏۴/‏۹۸


 

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ              ساعت  مکان
مطهره سامری بررسی زمان دستوری در بند درونه جملات زبان فارسی ارشد/زبانشناسی دکتر غلامحسین کریمی دوستان

دکتر مزدک انوشه 

دکتر علی افخمی

 

۳۰/‏۴/‏۹۸ ۱۳:۳۰ تالار باستانی پاریزی