نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه منصور بایزیدی ۱۴/‏۷/‏۹۸

جلسه دفاعیه منصور بایزیدی ۱۴/‏۷/‏۹۸


 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

منصور بایزیدی

اوضاع اجتماعی و فرهنگی کردهای ارمنستان در دوره اتحاد شوروی‌

ارشد / ‏ تاریخ

دکتر نورالدین نعمتی

دکتر گودرز رشتیانی

دکتر حسن زندیه

دکتر مهدی بیگدلو

۱۴/‏۷/‏۹۸

۱۲

تالار باستانی پاریزی