نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه مهدیه تاج پور ۳۰/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه مهدیه تاج پور ۳۰/‏۶/‏۹۸


 

 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
مهدیه تاج پور بررسی ساختار فضایی شهر اوجان در دوره ایلخانی ارشد/باستانشناسی دکتر رحیم ولایتی

دکتر حمید کرمی پور

دکتر حسن کریمیان

دکتر محمد مرتضایی

۳۰/‏۶/‏۹۸ ۱۲ -