نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه مهدیه موسوی ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه مهدیه موسوی ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

مهدیه موسوی

نسبت مفهوم خودانگیختگی در نقد عقل محض با مفهوم خود آئینی در نقد عقل عملی کانت

ارشد

فلسفه

دکتر سید حمید طالب زاده

دکتر حسین غفاری

دکتر محمد تقی طباطبایی

دکتر زهره معماری

۳۱/‏۶/‏۹۸

۱۲

کلاس ۳۲۸