نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه مهدی سرحدی ۲۱/‏۸/‏۹۸

جلسه دفاعیه مهدی سرحدی ۲۱/‏۸/‏۹۸


 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

مهدی سرحدی

ترجمه کتاب " ما هو الشعر " نوشته نزار قبانی

ارشد / ‏ مترجمی عربی

دکتر معصومه شبستری

دکتر علی افضلی

دکتر جواد اصغری

دکتر هادی منظم

۲۱/۸/۹۸

۱۴:۳۰

کلاس ۴۲۱