نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه مهین علی پور ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه مهین علی پور ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

 
 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
مهین علی پور تحلیل شخصیت پردازی رمان خاطره‌های دفاع مقدس ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر حمیرا زمردی

دکتر میترا گلچین

دکتر عبدالرضا سیف

دکتر بهناز پیامنی

۳۱/‏۶/‏۹۸ ۳۰: ۸ کتابخانه مدرس رضوی دانشکده ادبیات