نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه موسی دامن کش

جلسه دفاعیه موسی دامن کش


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ              ساعت  مکان
موسی دامن کش ‌‌شرح انتقادی منشات خاقانی دکترا/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬ محمد رضا ترکی

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر سید محمد منصور طباطبایی

دکترمحمد شاد روی منش

دکتر علی محمد موذنی

۹۵/‏۰6/‏28 16:30 تالار کمال