نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه نرگس عباسی ۱۴/‏۷/‏۹۸

جلسه دفاعیه نرگس عباسی ۱۴/‏۷/‏۹۸


 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

نرگس عباسی

بررسی نسبت ایده آلیسم بارکلی و کانت‌

ارشد / فلسفه

دکتر محمد رضا حسینی بهشتی

دکتر محمد تقی طباطبایی‌

دکتر مصطفی زالی‌

دکتر یاسین هشیار

۱۴/‏۷/‏۹۸

۱۲

تالار کمال