نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه نغمه قدیری ۳۰/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه نغمه قدیری ۳۰/‏۶/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

نغمه قدیری

نقش گذرگاهی جنوب شرق ایران در تجارت بین تمدن‌های سند و بین النهرین

ارشد / ‏ باستان شناسی

دکتر حسن فاضلی نشلی

دکتر روح اله شیرازی

دکتر حکمت اله ملاصالحی

دکتر محمد حسین عزیزی

۳۰/‏۶/‏۹۸

۱۴

کلاس ۴۰۱