نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه نیلوفر سادات عبدالهی ۲۴/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه نیلوفر سادات عبدالهی ۲۴/‏۶/‏۹۸


 

 
 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ               ساعت  مکان
نیلوفر سادات عبدالهی بررسی وجه صورت گرایانه بلاغت در داستان‌های رستم در شاهنامه فردوسی دکترا/زبان و ادبیات فارسی

دکتر محمد افشین وفایی

دکتر محمود امید سالار

دکتر مهدی علیایی مقدم

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر اصغر باباسالار

دکتر توفیق سبحانی

دکتر عفت نقابی

۲۴/‏۶/‏۹۸ ۱۰ تالار کمال