نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه همایون خوش اقبال ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه همایون خوش اقبال ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

 
 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
همایون خوش اقبال طبقه بندی و گونه شناسی سفال‌های مجموعه ویلیامسون ارشد/باستانشناسی دکتر مصطفی ده پهلوان

دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار

دکتر علیرضا خسروزاده

دکتر کمال الدین نیکنامی

دکتر احمد چایچی

۳۱/‏۶/‏۹۸ ۱۲  کلاس ۴۰۱