نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه یاسر ملک زاده

جلسه دفاعیه یاسر ملک زاده


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  نماینده نحصیلات تکمیلی
یاسر ملک زاده تدوین تاریخ ملی ایران(زمینه ها، روش ها و روند تدوین) دکترا/تاریخ-ایران باستان دکتر روزبه زرین کوب

دکتر کلثوم غضنفری

دکتر سیروس نصراله زاده

دکتر ژاله آموزگار

دکتر علی شهیدی

دکتر فرزانه گشتاسب

۹6/‏07/‏11 13 دکتر کالیراد