نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگروه علوم تاریخی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

جلسه کارگروه علوم تاریخی وزارت علوم تحقیقات و فناوری


جلسه کارگروه علوم تاریخی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

۲۹/۱۱/۹۸‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

جلسه کارگروه علوم تاریخی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به میزبانی معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۲۸ بهمن ماه ۹۸ برگزار شد. بازنگری دروس سه مقطع رشته باستان شناسی و کارشناسی ارشد رشته تاریخ گرایش تاریخ اسلام که توسط گروه باستان شناسی و تاریخ دانشکده ادبیات انجام شده است، از جمله دستور جلسه این کارگروه بود.