نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور نماینده دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سومین نشست مجمع علمی و دانشگاهی همکاری های دانشگاه های ایران و جهان عرب

حضور نماینده دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سومین نشست مجمع علمی و دانشگاهی همکاری های دانشگاه های ایران و جهان عرب


حضور نماینده دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سومین نشست مجمع علمی و دانشگاهی همکاری های دانشگاه های ایران و جهان عرب

11/9/96

 

«حضور نماینده دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سومین نشست مجمع علمی و دانشگاهی همکاری های دانشگاه های ایران و جهان عرب»

سومین نشست مجمع علمی و دانشگاهی همکاری های دانشگاه های ایران و جهان عرب در 11 و12 نوامبر 2017 به میزبانی دانشگاه منوبه در کشور تونس برگزار گردید . در  این نشست بین المللی، اکثر دانشگاههای عضو در سطح روسای دانشگاهها  و همچنین 123 نفر از استادان دانشگاههای عربی و 10 نفر از استادان دانشگاههای ایران حضور داشتند که علاوه بر ارائه مقالات علمی راهکارهای همکاری دانشگاههای ایران و جهان عرب مورد بررسی قرار گرفت. از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نیز جناب آقای دکتر مسعود فکری در این نشست حضور داشتند