نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خاستگاه های تاریخی

خاستگاه های تاریخی


خاستگاه های تاریخی

17/2/96

 

انجمن علمی دانشجویان زبان شناسی و فلسفه دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
خاستگاه های تاریخی
 
پیدایش فلسفه ی زبان
با سخنرانی دکتر ساجد طیبی
زمان : هجدهم اردیبهشت 1395
از ساعت 11 الی 13
مکان : کلاس 234 دانشکده ادبیات و علوم انسانی