نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر-باستان4

خبر-باستان4


باستان شناسی ایزوتوپی

1391/01/28

 : انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند 

باستان شناسی ایزوتوپی

انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی سخنرانی تخصصی را با حضور مهندس فرانک بحرالعلومی تحت عنوان ((    باستان شناسی ایزوتوپی)) در روز سه شنبه 29/1/91 از ساعت 17 - 15  در محل تالار کمال دانشکده برگزار میکند