نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دهمین دوره مبانی اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

دهمین دوره مبانی اندیشه اسلامی دانشگاه تهران


طرح ولایت " دهمین دوره مبانی اندیشه اسلامی دانشگاه تهران "

۱/۱۰/۹۹

 

جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌کند: