نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره های آموزش های آزاد

دوره های آموزش های آزاد


دوره های آموزش های آزاد تخصصی ترم زمستانه

1391/11/21

 اداره پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی در راستای ارتقای سطح دانش در حوزه ادبیات و علوم انسانی  (آموزش خطوط باستانی ‘ داستان نویسی بررسی ساخت زبرزنجیری اشعار فارسی با استفاده از نرم افزار ‘ فلسفه باستان شناسی و کارآفرینی ) برای استادان ‘ متخصصان ، کارشناسان ، پژوهشگران، دانشجویان و عموم مردم دوره آموزشی زمستانه در قالب 5 دوره آموزشی ثبت نام می کند .

 

 ضمناًتخفیف برای دانشگاهیان به شرح ذیل می باشد.   
 
*دانشجویان دانشگاه تهران : 25%
 
*کارکنان دانشگاه تهران : 15 %
 
*دانشجویان سایر دانشگاهها : 10 %